top of page

COVID 19, Merivartiosto / Meripelastajat: Älkää veneilkö

Merivartiosto ja Meripelastajat ovat pyytäneet välttämään huviveneilyä COVID 19 -rajoitteiden voimassa ollessa. Riski kauden alussa erilaisille poikkeuksellisille tapahtumille on suurempi. Kun rajavartioston ja vapaaehtoisten meripelastajien resurssit poikkeustilan takia ovat tiukoilla, kestää avunsaanti kauemmin. Jos syntyy tarve terveydenhuollon palveluille esimerkiksi onnettomuuden takia, ollaan sekä resurssien että avunsaannin kanssa vaikeammassa tilanteessa kuin tavallisesti poikkeustilan tehtäväkuorman takia.


Näistä syistä Merivartiosto pyytää olemaan aloittamatta veneilykautta rajoitusten voimassa ollessa.


Meripelastajat ovat vapaaehtoisia auttajia, jotka tukevat ja turvaavat veneilyä Suomen vesillä oman työnsä ohella. Heistä monet ovat terveydenhuollon ammattilaisia tai viranomaistaustaisia. COVID-19 pandemian aikaan heillä ei ole mahdollisuutta tehdä vapaaehtoistyötä samoin edellytyksin kuin tavallisesti.


Tätä kirjoittaessa olemme myös siirtyneet uusien rajojen sisäpuolelle Uudellamaalla. Sekä maakuntarajat että valtakunnanraja ovat nyt rajoja, joita ei saa veneelläkään ylittää ilman Valtioneuvoston määrittelemiä erityisiä syitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huviveneily rajojen yli on kielletty.Merivartioston pyyntö:


"Koronaepidemian rajoittamispyrkimykset on tärkeää huomioida myös merialueella. Veneilykin on liikkumista paikasta toiseen. Esimerkiksi polttoaineen tankkaus ja erilaiset hankinnat lisäävät ihmisten välisiä kontakteja ja altistavat tartunnoille. On tärkeää muistaa, että aina voi tapahtua vahinkoja ja haavereita, joihin voi tarvita apua esimerkiksi meripelastusviranomaisilta. Merialueen pitkät etäisyydet voivat aiheuttaa haasteita avun pikaiselle perille saamiselle. Pelastustehtävät sitovat viranomaisia jo muutenkin resursseja vaativissa poikkeusoloissa. Lisäksi näiden tehtävien yhteydessä voidaan altistaa viranomaisia tartunnoille. Merivartiosto suosittelee, että veneilyä vältetään toistaiseksi."


Asiasta lisää Merivartioston tiedotteessa:
Meripelastajien pyyntö:


"Suositamme vahvasti noudattamaan Rajavartiolaitoksen antamaa kehotusta välttää tässä tilanteessa huviveneilyä. On myös hyvä huomioida, että poikkeustilanteen vuoksi voi avun saaminen vesillä kestää normaalia kauemmin.

Meidän kaikkien tulee tehdä osamme estääksemme koronaviruksen leviämistä ja varmistaaksemme, että viranomaisten resurssit riittävät tällä hetkellä tärkeimpiin toimintoihin. Pysytään siis toistaiseksi poissa vesiltä ja mökeiltä."


Asiasta lisää Meripelastajien tiedotteessa:


15 views0 comments

Commentaires


bottom of page