top of page

Varmista veneesi kunto ja varustus, mieti tarvitseeko merelle lähteä

27.4.2020, COVID 19, Merivartiosto / Meripelastajat: Vältetään tarpeetonta liikkumista vesillä


Kevätveneilykausi on aluillaan ja COVID 19 on edelleen paljon esillä. Poikkeusmenettelyt jatkuvat, kuitenkin siten että erilaisten toimintojen rajattua avaamista tai uudenlaisia toimintatapoja suunnitellaan.


Meille veneilijöille tämä tarkoittaa oman huolenpidon tärkeyden korostumista sekä viranomaisten ja meripelastajien ohjeiden seuraamista. Ota huomioon ennen vesillelaskua veneesi kunto ja varustus. Edelleen on hyvä välttää tarpeetonta liikkumista vesillä.

https://meripelastus.fi/blog/2020/04/27/muistilista-kevathuoltoon/

Merivartioston tehtävämäärät ovat nousseet merellä ja toivomuksena onkin, että tarpeetonta liikkumista merellä vältettäisiin. Samalla muistutuetaan, että valtakunnan

rajojen ylittämistä rajoitetaan myös merellä.


https://www.raja.fi/slmv/tiedotteet/1/0/suomenlahden_merivartioston_viikko_16_tehtavamaarat_merialueella_jatkoivat_nousuaan_sisarajavalvonnan_palauttaminen_ja_rajanylitysliikenteen_rajoittaminen_korostuivat_satamassa_ja_lentoasemalla_79535Merivartioston ja meripelastajien aiemmat tiedotteet myös alla:

Merivartiosto ja Meripelastajat ovat pyytäneet välttämään huviveneilyä COVID 19 -rajoitteiden voimassa ollessa. Riski kauden alussa erilaisille poikkeuksellisille tapahtumille on suurempi. Kun rajavartioston ja vapaaehtoisten meripelastajien resurssit poikkeustilan takia ovat tiukoilla, kestää avunsaanti kauemmin. Jos syntyy tarve terveydenhuollon palveluille esimerkiksi onnettomuuden takia, ollaan sekä resurssien että avunsaannin kanssa vaikeammassa tilanteessa kuin tavallisesti poikkeustilan tehtäväkuorman takia.

https://www.raja.fi/slmv/tiedotteet/1/0/suomenlahden_merivartiosto_muistuttaa_etta_valtakunnanrajan_ylikulkuun_liittyvat_rajoitukset_koskevat_myos_merialuetta_veneilyn_valttamista_suositellaan_79276

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page