top of page

Uusi vesiliikennelaki voimaan 1.6.2020

Uusi vesiliikennelaki astuu voimaan kesäkuun alusta. Uuteen lakiin on koottu monia aiemmin erillään olleita määräyksiä sen lisäksi että se tuo mukanaan uusia ja selkeämpiä määräyksiä myös veneilyyn.


Yksi olennaisimpia kohtia on aluksen päällikön pakollisuus kaikissa aluksissa. Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa. Jos onnettomuuden sattuessa on epäselvää, kuka on päällikkö, on vastuu viime sijassa vesikulkuneuvon omistajalla tai sen rekisteriin merkityllä haltijalla, jos hän on tosiasiassa voinut vaikuttaa ohjailuun. Vesikulkuneuvon päällikkö vastaa muun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna olosuhteiden eli esimerkiksi sään tai aallokon niin vaatiessa. Päällikkösääntely koskee lähtökohtaisesti kaikkia vesikulkuneuvoja, joihin ei sovellu merilain ankarampi päällikkösääntely.


Uusi asia on myös vuokravenesäännösten muuttuminen. Jatkossa huviveneen vuokraamiseen ei aina sovelleta vuokravenevaatimuksia. Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja miehittämättömistä vuokra-aluksista, eli ilman miehistöä vuokratuista veneistä, tulee tavallisia huviveneitä. Jatkossa niitä koskee huviveneen päällikkösääntely.


On myös hyvä huomata, että laki sisältää säädökset vesillä liikkumiseen. Lain voi siis tulostaa itselle veneeseen sopivaan muotoon, mukaan katsastusvarustevaatimusten mukaisesti.


Asiasta enemmän Traficomin sivulla ja itse lakitekstissä alla:


https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/mita-uudella-vesiliikennelailla-tavoitellaan
5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page