top of page

WESTEND SAILORS SATAMASÄÄNTÖ

Westend Sailors WS ry (”Yhdistys”) ylläpitää Espoossa Hiiralanlahden alueella venesatamaa, johon sisältyy Lyökkiniemen laituri Lyökkiniemessä, Kaupanrannan laituri Hiiralanlahdessa ja Hiiralanlahden poijupaikat.

Westend Sailorsin sataman venepaikat ovat omistuspaikkoja. Omistus perustuu Yhdistyksen antamaan hallintaoikeuteen, jonka jäsen on ostanut. Yhdistys vastaa satamapaikkojen ylläpidosta ja kerää omistajilta tätä varten vuotuiset venemaksut. Westend Sailorsin satamaa ylläpitävät vapaaehtoistyötä tekevät toimihenkilöt, ja satamapalvelujen mielekkään tarjoamisen edellytyksenä on, että satamapaikkojen omistajat ja käyttäjät täyttävät tässä satamasäännössä heille asetetut velvollisuudet ehdottomasti.

Satamapaikan omistaja voi antaa (vuokrata) hallintaoikeutensa toisen Yhdistyksen jäsenen käyttöön. Vuokrauksesta on tehtävä sopimus Yhdistyksen sopimusmallin mukaisesti, ja siitä on ilmoitettava vuokrayhdyshenkilölle määräaikaan mennessä. Satamapaikan omistaja kuitenkin vastaa aina satamasäännön ja  seuran asettamien velvoitteiden noudattamisesta. Omistajan vastuulla on, että satamapaikan käyttäjä tuntee satamasäännön ja sitoutuu sen noudattamiseen. Vuokraajaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin omistajaa paikan käyttäjänä.

Satamien käytössä noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Satamapaikan omistajien ja paikan käyttäjien pitää olla Yhdistyksen jäseniä. Mikäli satamassa säilytettävällä veneellä on useampi haltija (ns. kimppavene), on kaikkien venettä käyttävien oltava Yhdistyksen jäseniä.

 • Satamapaikan käyttäjät kirjaavat yhteystietonsa laiturilla olevaan laatikkoon hätätapauksien varalta ja informoivat satamamestaria venetietojen muutoksista.

 • Kaikilla satamaan kiinnittyvillä veneillä pitää olla voimassa oleva venevakuutus. Westend Sailors ei vastaa mahdollisista vahingoista satamissa tai niihin liittyen.

 • Satamapaikan omistajalla on oikeus luovuttaa paikkansa lyhytaikaisesti (enintään 1 viikko) vieraan käyttöön. Vierasveneeseen on jätettävä näkyvään paikkaan lappu, jossa kerrotaan kiinnittymisen tilanne ja kipparin  yhteystiedot. Vastuu järjestyksen noudattamisesta on tällöinkin satamapaikan omistajalla.

 • Satamassa säilytettävän veneen tulee olla katsastettu ja Westend Sailorsin venerekisterissä.

 • Westend Sailorsin purjeilla ja/tai moottorilla kulkevissa veneissä käytetään Yhdistyksen lippua, ja niissä tulee jäsenyyden osoittamiseksi olla Yhdistyksen viiri. Soutuveneiden katsastus on vapaaehtoista, ja lipun ja viirin asemesta niissä voidaan käyttää näkyvään paikkaan kiinnitettävää Yhdistyksen tarraa.

 • Satamapaikkaan kiinnitettävän veneen on mittojensa ja painonsa puolesta oltava paikkaan sopiva.  

 • Lyökkiniemen laiturin rakenne on suunniteltu enintään 10 tonnin painoisille veneille. Laituriin on mahdollista kiinnittää Yhdistyksen luvalla tätä painavampi vene, mikäli vene kiinnitetään myös poijuun tai laiturin rakennetta ja kiinnitystä vahvistetaan. Muutostyöt suoritetaan paikan omistajan kustannuksella Yhdistyksen ohjeiden mukaan.

 • Kaupanrannan laiturin rakenne on suunniteltu enintään 1 tonnin painoisille veneille, joiden koko on enintään 6,5 x 2,4 m.

 • Poijupaikkojen rakenne on suunniteltu enintään 10 tonnin painoisille veneille.

 • Veneet on laiturissa varustettava vetoa vaimentavilla joustimilla siten, että joustinköysiä kiinnitetään sekä laiturin runko-osaan että aisassa oleviin kiinnityspisteisiin. Kaupanrannan laiturissa on käytettävä lepuuttajia.

 • Satamapaikan omistaja vastaa vartiopäällikön mahdollisesti määräämien vartiovuorojen suorittamisesta.

 • Laiturin avaimia voi ostaa satamamestareilta. Lippuja, viirejä ja tarroja voi ostaa tarvikevastaavalta.

 • Lyökkiniemen laiturin lastauspaikka on kaikkien Yhdistyksen jäsenten käytössä lyhytaikaista lastausta varten.

 • Lyökkiniemen laiturilla on lastauskärry. Kärry palautetaan käytön jälkeen portin viereen sisäpuolelle.

 • Venemaksuun sisältyvän sähkön toimitusaika ilmoitetaan toimintakalenterissa. Sähköliittymää ei saa käyttää veneen tai moottorin lämmittämiseen. Muina aikoina yhdistys voi sopimuksesta toimittaa sähköä erillistä korvausta vastaan, tarvittaessa myös lämmitystarkoituksiin.

 • Satama-alueella ja sen läheisyydessä ajetaan hitaasti muodostamatta aaltoja ja haittaamatta muita veneitä.

 • Autot parkkeerataan vain Yhdistyksen vuokraamalle alueelle tai kadun varteen pysäköintisääntöjä noudattaen.

 • Mikäli satamapaikan omistaja tai käyttäjä toistuvasti laiminlyö tämän satamasäännön noudattamisen, syntyy Yhdistykselle hallintasopimuksen mukainen oikeus lunastaa satamapaikka.

 

Ja muistammehan normaalit käyttäytymistavat:

 • Ei häiritä rantanaapureita,

 • roskat roskiin, vesiletkut ja köydet jätetään siististi, portti suljetaan käytön jälkeen,

 • pysäköinti vain merkityillä paikoilla,

 • ilmoitamme havaitsemistamme ongelmista laitureissa (satamamestarille) tai veneissä (veneen omistajalle).
   

4-2019

bottom of page