top of page

Westend Sailors, historiaamme

Kunniakommodori Lars Hongelinin vuonna 2022 50-vuotisjuhlissamme pitämä historiastamme kertova puhe:

Hyvä juhlaväki,


50 vuotta suomalaiselle pursiseuralle ei ole vielä mikään merkittävä ikä, joskin ihmisen elämässä se alkaa sitä olla. Suomessa on pursiseuroja jotka ovat yli 150 vuotiaita. vanhin on BSF Björneborgs Segel Förening perustettu1856 sekä NJK Nyländska Jaktklubben muutaman vuoden sen jälkeen. NJK:n säännöt keisari Nikolai II vahvisti vuonna 1861 Pietarissa.

NJKn kotivedet sijaitsivat aivan lähinaapurissamme. Voimme kunnioituksella sanoa, että pursiseuratoimintaa on ollut 1800-luvulta asti Westendin lähivesillä. Kommodori Paul Synebrychoff, jonka kesähuvila on aivan vieressämme, Karhusaaressa, vuokrasi seuralleen 50ksi vuodeksi Vehkasaaressa / Mössenholmenilla sijaitsevan alueen. Saarelle rakennettiin komea purjehtijamaja joka rahoitettiin jäseniltä saaduilla lainoilla, näin NJKsta tuli espoolainen pursiseura Westendin edustalle. Ilo oli kuitenkin lyhytaikainen (4v.), koska keisari Alexanteri II vieraili Helsingissa ja Paul Synebrychoff halusi näyttää keisarilleen, että Suur-ruhtinaskunnassakin osattiin purjehtia. Siirtopäätöksen Helsingin Valkosaareen/Blekholmeniin junaili edellinen kommodori Af Schulte`n, jolloin suurikokeinen klubirakennus purettiin ja siirrettiin. Rakennuksen puurakenteinen yläosa sijaitsi ensin puupilareiden päällä - myöhemmin sen alakerta tehtiin kiviaineista. Rakennus on edelleen autenttisessa muodossaan Valkosaaressa, Olympiaterminaalia vastapäätä. NJK:n on jälleen palannut synnyinseudulleen Koivusaareen. Lauttasaaressa.


Westend Sailors on perustettu 14.6.1972.


Seuran perustajajäsenet olivat John Hongelin, Asko Siukosaari sekä Rabbe Kutter. Seuran Logo sai alkunsa kyläseuramme Pro Westendin tunnuksesta, kolme kuusta, joita kallistettiin oikealle, jolloin syntyi kolme purjetta. Graafikko Tapio Vallioja sai tehtäväkseen viimeistellä Logotypen kyläyhteisöömme sopivaksi.

Seuran nimestä edelsi mielenkiintoinen keskustelu edesmenneen merenkulkuneuvos Herbert Anderssonin kanssa joka omisti Hiiralanlahden vesialueen ennen päätöstään myydä se Espoon Kaupungille aikana jolloin Espoon Kauppalasta tuli Kaupunki 1972. Herbert Andersson katsoi, että sana ” Sailors ” liittyy kauppalaivaston terminologiaan, -seilori, merimies – hän oli itse merikapteeni ja kuului FÅA:n johtajistoon, hän ehdotti nimeksi ”Westend Yachtsmen” jota perustajaryhmä piti liian juhlavana jokapäiväisessä kielenkäytössä.


Vastaperustettu WESTEND SAILORS saikin heti alkuun vuokrata Hiiralanlahden / Hiirböleviken, jonka jälkeen laajensimme toimintamme vesialuetta Ankkurisaaresta – Hietaniemeen, nyk. Haukilahden rajalle saakka, myöhemmin saimme lisäksi Kuninkaanlahden käyttöömme. Alkuvuosina veneet kiinnitettiin yksinomaan poijuihin ja veneelle soudettiin jollalla joka vedettiin maihin Espoon Kaupungin puistoalueille tai viheralueille, joita oli (3 kpl). Varsasaaren edusta, Lyökkiniemi ja Kuninkaanlahti. Vaikeiden neuvottelujen jälkeen onnistuimme Espoon Kaupungin kanssa sopimaan tukikohdasta joka sijoittui Lyökkiniemeen puistoalueelle, joka vuosien saatossa onkin osoittautunut toimivaksi tukikohdaksi sopeutetulla toiminta-profiililla ja venepaikkojen mitoituksella.


Varsasaarenlahden ja Kuninkaanlahden vesialueista olemme luopuneet vähitellen kun toimintamme on muuttunut ns. poijuseurasta – laituriseuraksi,- eli olemme palanneet lähtöruutuun. Trendin mukaisesti veneilijät/ jäsenet toivovat että vene olisi laituriin kiinnitettynä saavutettavuuden ja helppouden takia.

Koko historian ajan pursiseuratoimintamme on ollut omatoimista sekä omakustanteista emmekä ole nauttineet kunnallisista eduista tai vero-Euroista – vuokraamme kaupungilta vesialueen - ja kaikki mikä kelluu on seuran tai jäsenistön omaisuutta.

Toimintamme alkuvuosina meiltä puuttuivat rantalaiturit, klubirakennus, veneiden-nostoluiska ja talvisäilytys. käyttääkseni nykytermiä tässä kohdin,- olemme harjoittaneet ”hybriidielämää” vaatimattomasti sopeuttaen voimavaramme ja annetut mahdollisuudet. Käytettävissä olevilla vuotuisilla resursseilla emme myöskään pysty tarjoamaan muu-paikkakuntalaisille palveluitamme ja toiminta on pääosin pystytty pitämään kyläkuntamme jäsenten omana harrastuksena ja yhteenkuuluvaisuuden lisääjänä.


Laituriseura meistä tuli 1997 kun päätettiin rakentaa Lyökkiniemeen ponttoonilaituri yksityisin varoin. Laiturin lupaprosessin hoiti Tapani Välimäki ja projektinvalvojana Urpo Turunen. Vuonna 2006 laituria jatkettiin samanpituisella osalla vuonna 2006, samanaikaisesti uusittiin nk. Kaupanrannan laituri pienveneille. Hankkeesta vastasi allekirjoittanut ja juhlavuoden Kommodori Juha Venho.


Kun Westend Sailors perustettiin 50 vuotta sitten, Espoon Kaupunki oli mittavassa muuttovoitto buumissa ja jokapuolella rakennettiin asuntoja ja aluerakentamista tukevaa infrastruktuuria. Westendin osalta voidaan todeta, että pursiseuramme alkuajoilta asti alkoi kaupunginosamme tiivistämisrakentaminen ja nyt on mittava osa yksityisasunnoista/taloista elinkaarensa päässä ja uudisrakentaminen purettujen talojen tilalle on todella mittava, puhutaan ainakin 50 uuden asuintalon lisämäärästä muutamien vuosien ajanjaksolla. ehkä voidaan sanoa että luku 50 Westendissä projisoi eräänlaista cykliä. Westend Sailorsin tulevaan toimintaan mainittu kehitys aiheuttaa mitä todennäköisimmin kapasiteettipaineita uusien venepaikkojen osalta joka olisikin tervetullutta niin purjehduksen, veneilyn kuin lajinkin kehityksen kannalta.

Toivotan 50-vuotiaalle pursiseurallemme Paljon Onnea tulevaisuuteen.


Lars Hongelin

Kunniakommodori

WS sihteeri v.197223 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page